TEKNİK MALZEME içeriğine geri dön

K-2 Karabina Kullanımı

K-2 KARABİNA GÖRSEL ANLATIM KILAVUZU

K-2 KARABİNA KULLANIM KILAVUZU

Kullanım, Depolama, Gözetim ve Bakım
Bu talimatlar size karabinanın doğru kullanımı konusunda bilgi verecektir: bu talimatları okuyun ve saklayın. Aşağıdaki öneri ve öğütlere kesinlikle uyun:
1. Bu ürün yalnız eğitim almış ve uzman kişiler tarafından kullanılmalıdır ya da kullanıcı eğitim almış ve uzman bir kişinin direk gözetiminde olmalıdır.
2. Bu ürünün kullanılabileceği aktiviteler özünde tehlikelidir. Yanlış seçim, yanlış kullanım ya da yetersiz bakım hasara, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
3. KAYA tarafından ya da aracılığıyla temin edilmiş ekipmanların doğru ve güvenli kullanımının anlaşılması, yalnız tasarlandığı amaçlar için kullanılması ve tüm uygun güvenlik prosedürlerine uyulması kullanıcının sorumluluğundadır.
4. Üretici ya da tedarikçi yanlış kullanımdan kaynaklı hasar, yaralanma ya da ölümleri kabul etmeyecektir.
5. Hayatınız ekipmanınıza ve onun geçmişine (kullanım, depolama, kontrol, vb.) bağlıdır. Geçmiş kullanımları hakkında bilgi sahibi olmadığınız ekipmanları kullanmayın.
6. Vidalı kapılı karabinalar için, kullanıcının karabinayı çok sıklıkla takıp çıkarmaması önerilir. Bizim önerimiz bir iş gününde en fazla 3-5 defa açılıp kapatılmasıdır.
7. Kullanıcı kendi güvenliğini ve olası acil durumları kontrol edebilecek tıbbi yeterliliğe sahip olmalıdır.
8. Bu ekipmanı kullanmadan önce, acil durumlar için kurtarma tekniklerine aşina olmak için gerekli tüm adımları atın.
9. Düşüş durdurma sistemlerine kullanılması amaçlanan ekipmanlarda, güvenlik için ankraj aleti ya da ankraj noktası ve yapılan iş her zaman hem olası düşüşleri hem de olası bir düşüş mesafesini münümumda tutacak şekilde konumlandırılmalı ve sürdürülmelidir. Her kullanımdan önce kullanıcının altında olması gereken minimum açıklık mesafe belirlenmeli ve bu şekilde olası bir düşüşte yerle ya da düşüş yolu üzerindeki her hangi başka bir engelle çarpışmaya engel olunmalıdır.
10. Eğer ürün satıcının kullanım, bakım, periyodik kontrol ve onarım talimatlarını sağladığı ülkeden farklı bir ülkede yeniden satılacaksa, kullanıcının güvenliği açısından bu bilgilerin yeniden satılan ülkenin dilinde de sağlanması gereklidir.
Not: Aşağıdaki talimatlar yalnız şu modeller için geçerlidir: vidalı kapı, otomatik kapı, çift emniyetli.

Kullanım:
Bu ürün yalnız talimatlara uygun olarak ve üzerinde hiç bir değişiklik yapılmadan kullanılmalıdır. Her bir ürünün limitleri ayrı ayrı değerlendirilerek uygun özelliklere sahip başka bir ekipmanla birlikte kullanılabilir. Mümkün olan yerlerde bu ürün yalnız tek bir kullanıcı tarafından kişisel koruyucu donanım olarak kullanılmalıdır. Bu kullanım kılavuzunun ait olduğu ürünün minimum dayanımı ürün yeniyken test edildiğinde ilgili EN standart(lar)ına uygundur.

Düşüşler:
Güvenlik sistemindeki her hangi bir ürün bir düşme sırasında zarar görebilir ve her hangi bir hasara karşın her kullanımdan önce düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kontrol yetkin bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir ve yeniden kullanılabileceğine dair yazılı onay alınmalıdır. Eğer ürün ya da sistemdeki her hangi bir parça yıpranma ya da hasar belirtileri gösteriyorsa ya da her hangi bir şüpheniz varsa, yenisiyle değiştirin.

Gözetimler:
Her kullanımdan önce, kullanıcı ürünün hizmet edebilir durumda olduğundan emin olmak için ekipmanı görsel olarak kontrol etmelidir. Eğer ürün ya da bileşenlerinden bir parçada yıpranma, kimyasallarla temas, hasar saptanırsa ürün kullanımdan kaldırılmalıdır. Kullanıcının hayatı buna bağlıdır.

Kimyasallar:
Ürünün performansını etkileyecek kimyasal maddeler, çözücüler ya da yakıtlarla temasından kaçının.

Temizleme:
Ilık suda (maximum 40 C) yıkayıp duruladıktan sonra kuru ve ılık bir odada direk ısı kaynağından uzakta doğal şekilde kurumaya bırakın.

Yağlama:
Kapı mekanizmasını silikon bazlı bir yağla yağlayın. Bu işlemi her temizlemeden sonra yapın.
Not: Temizleme ve yağlama denize yakın yerlerde her kullanımdan sonra önerilir.

Bakım/Servis:
Her kullanımdan önce yapılması gereken kontrollere ek olarak, bu ürün periyodik olarak üretici tarafından yetkilendirilmiş uzman bir kişi tarafından kontrol edilmelidir. Her hangi bir kusur gösteren ürün servisten (kullanımdan) derhal kaldırılmalıdır. Kontrol sırasında aşağıdaki maddelere özellikle dikkat ediniz:

Metal kısımlar:
Genel yıpranma, aşınma, kapının doğru çalışmaması, kimyasal bulaşma, mekanik bozulma/tahrifat.

Depolama:
Isı kaynaklarından, yüksek nemden, keskin kenarlardan, aşındırıcılardan ve hasar verebilecek diğer kaynaklardan uzakta, serin, kuru ve karanlık bir yerde ve paketlenmemiş olarak depolayın. Islak depolamayın.

Kullanım ömrü:
Avrupa Birliği direktifi 89/686/EEC’ne göre bir kullanım ömrü vermemiz gerekmektedir. Kesin bir ömür vermek çok zor olmakla birlikte bu ürün için ilk kullanımından itibaren yaklaşık on yıllık gibi bir süre verilebilir. Lütfen şimdi sıralayacağımız unsurların güvenli kullanım ömrünü azaltacağını dikkate alın: genel yıpranma, aşınma, kapının doğru çalışmaması, kimyasallarla temas, mekanik bozulma/tahrifat, şiddetli darbe, yüksek ısılar, gün ışığı dahil uzun süre UV ışınlarına maruz kalma, sürtünme, kesikler ya da önerildiği şekilde bakım yapılmaması. Ürünün artık daha fazla güvenilir olmadığını düşündüğünüzde durumu daha da kötüleştirecek adımlar atmadan önce derhal KAYA ile temasa geçin.

Nakliye:
Ürünün nakliyesi sırasında yukarıda sıralanan risklerden koruyun.

K-2

Malzeme: Çelik / Kilit mekanizması: Otomatik kilit / Kapı açıklığı: 15mm / Uzunluk: 105mm / Ağırlık: 160g
Bu ekipman kişisel düşüş tutucu sistemlerde, konumlandırma, iş alanı sınırlandırma, kurtarma ve tırmanma sistemlerinde bağlantı aparatı olarak kullanmak amaçlıdır. Bu ekipmanın bir başka kişisel koruyucu ekipmanla kullanımı buradaki kullanım şartlarına ve ilgili standartlara uygun olmalıdır. Bir düşüş tutucu sistemde kullanıldığında, düşüş uzunluğunu etkileyeceği için ekipmanın boyu dikkate alınmalıdır.

Kurulum (çizim 1):
1.A. Karabina her zaman kapısı kilitli olarak kullanılmalıdır. Bir karabinanın dayanımı kapısı açık olduğunda büyük ölçüde düşmektedir.
1.B. Tek elle kapının kilidi ve kapısı açılabilir. Karabinanın kapısı bırakıldığında karabinanın üstündeki kilit mekanizması otomatik olarak kilitlenir. Kapıyı açmak için, kapının üstündeki vidalı manşonu kapının burnu açığa çıkana kadar çevirin ve ardından kapıyı itin. Kapıyı kapayıp kilitlemek için kapıyı bırakın ve vidalı manşonu kapının burnunu kapayacak şekilde sıkıştırabildiğiniz kadar sıkıştırın. Kapının ve manşonun düzgün kapanıp kilitlendiğini kontrol edin.
1.C. Hiçbir şey karabinanın hareketine engel olmamalıdır; her hangi bir dış baskı ya da zorlama karabinanın dayanımını azaltacaktır. Yükün karabinaya kapısından bindirilmesinden her zaman kaçının! Karabina kapalı olduğunda ve majör ekseninden yüklendiğinde en güçlüdür. Başka her hangi bir yönden yükleme gücünü azaltacaktır.
1.D. İniş aleti gibi bir metal aparat karabinanın kapısı üstünde levye gibi hareket edebilir. Bu tür bir alete karabinanın kapısına karşı konumlandırıp yük bindirmek kilit mekanizmasının kırılmasına neden olabilir. O zaman karabinanın kapısı açılabilir ve alet karabinadan ayrılabilir. Levye etkisine bağlı olarak, bir kişinin ağırlığı kilit sistemini kırmaya yeterli olabilir. Yükü bindirmeden önce aletin karabinayla uygun şekilde pozisyonlandırıldığından emin olun.
Ankraj kullanımı için:
Doğru kullanım ve güvenli bir ankraj noktasına, bir alt sisteme (örneğin şok emici, lanyard ya da karabina) ve düşüş tutma sisteminin diğer bileşenlerine (çizim 2.B, 2.C) bağlantı için. 2.D’den 2.J’ye kadar olan çizimlerde gösterilen durumlardan kaçının. Sistemin ankraj noktası kullanıcının pozisyonunun üstünde konumlandırılmalı ve dayanımı EN 795’e uygun olmalıdır. (>15kN) (çizim 2.A, 3).

Kontrol Talimatları:
Karabinanın kullanımdan önce düzgün çalışıp çalışmadığından emin olunması için kontrol edilmesi önerilir. Kontrol sırasında, yay hareketini geçersiz kılmak için kapı yavaşça bırakılmalıdır. Eğer kapı kaparken düzgün şekilde geri gelmiyorsa ya da kapının kilit sistemi tam ya da uygun çalışmıyorsa, karabina kullanılmamalıdır. Elle vida çevrilirken, tam olarak açılmalı ve kapatılmalıdır. Kısmen kilitli bir karabinayı asla kullanmayın. Otomatik kilitlenme tam olarak gerçekleşmelidir. Eğer bir karabina tam olarak kilitlenmemişse asla kullanmayın. Otomatik kilitlenme dış yardım olmadan tam olarak gerçekleşmelidir. Bazı ortamlarda, çamur, kum, boya, buz ve benzeri bulaşıcı maddeler otomatik kilit sisteminin çalışmasına engel olabilir.

 

 

Kaynak: Kaya Safety K-2 Karabina Teknik Kılavuz

TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLI PAYLAŞIM YAPILMAKTADIR.

 

Sizde Paylaşın...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter